Gyülekezeti közösség: öröm és felelősség

Miből él a egyház?
Ki tartja fenn a gyülekezetet?
Miből gazdálkodik az egyházközségünk, és mire költi a bevételeit?
Mi történik az adományokkal?

Szívből jövő örömmel és Istennek hálás szívvel látjuk, hogy egyházközségünk lelkileg és létszámában is fejlődik. Az elmúlt évben is sok áldást élhetett meg együtt a közösségünk.

Gyülekezetünk önálló és önfenntartó működésének egyik fontos feltétele, hogy mi mindannyian, lehetőségeinkhez mérten részt vegyünk a közösségünk anyagi terheinek hordozásában is. Fontos tudni, hogy egyházközségünk elsősorban az egyháztagok adományaiból, másodsorban az urnatemető igénybevételének díjaiból gazdálkodik. A gyülekezet működését sem az állam, sem a közegyház anyagi forrásokkal nem támogatja.

„Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Galata 6:2)

Tovább olvasom

Legyen világosság! – 200 éves jubileum

1824-ben alakult meg az első református gyülekezet Székesfehérváron, így idén 200 éves jubileumot ünnepelhetünk együtt. Ennek az ünnepi évnek a jelmondata: „Legyen világosság” (1Mózes 1:3)

Az egész évet felölelő programsorozatot gyülekezeteink közösen szervezik. Szeretettel várunk mindenkit, hogy együtt ünnepeljünk és adjunk hálát Istennek ezért a két évszázadért. A legfrissebb információk mindig a https://albaref.hu/jubileum/ oldalon jelennek majd meg.

Tovább olvasom

Miért engedi Isten?! – Nehézségek az életünkben

A Mezőföldi Református Egyházmegyei Női Konferencia felvétele (2023. október 28., szombat):

A konferenciáról gyülekezeti tagunk szemével:

Lelkesen indultunk szombat reggel barátnőmmel egy kis házisütivel a női konferenciára, hisz már az előző években is megtapasztaltuk az áldásos együttléteket. Kedves volt a fogadtatás az előtérben, mindenki kapott egy névre szóló kitűzőt és kis meglepetést. A köszöntő után az „Igére hangolva” zenekarunk szolgálata kezdődött. Magasba szárnyalt a dicsőítő ének, lelkünket feltöltötte, előkészítette az előadások elmélyüléséhez. Egy kicsit minden hölgy hátrahagyta a gondjait, az arcokon szétáradt a békesség, a felszabadultság, az öröm. 

Tovább olvasom

Presbiterválasztás eredménye

Jegyzőkönyv kivonat a Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség 2023. november 05-i presbiterválasztásáról: A Választási Bizottság megállapítja, hogy a Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség hatályos választói névjegyzékében 431 fő választásra jogosult egyháztag van regisztrálva, ennek megfelelően a választói közgyűlés határozatképes volt, mivel a 9 és 10 órai istentiszteletek során a választói közgyűlésen 82 fő jelen volt …

Tovább olvasom

Presbiterválasztás – 2023. november 5. vasárnap

Egyházunkban egy presbiteri ciklus 6 évre szól. A következő időszak 2024. január 1-jén kezdődik és 2029. december 31-ig tart majd. A jelölési időszak 2023. október 1-jén lezárult, köszönjük a beérkezett ajánlásokat! A választási bizottság előkészítő munkája után kialakult a szavazásra bocsátható jelöltlista. Mivel pont annyi ajánlást kapott testvér vállalta a jelöltséget ahány presbiteri hely van, ezért a szavazás kötött listás lesz, azaz az egész listára egyben lehet majd “igen”-t vagy “nem”-et bejelölni. Az alábbiakban a jelöltek bemutatkozása olvasható.

Mindkét istentisztelet előtt és után leadhatók majd a szavazatok, feltétlenül számítunk a választó jogú testvérek személyes megjelenésére 2023. november 5. vasárnap 8:30-tól.

A Magyarországi Református Egyház törvénye szerint az egyházközség vezető testülete, lelki és anyagi javainak felelőse, a Presbitérium. A Presbitérium tagjait a teljes jogú egyháztagok közül az egyházközségi választói közgyűlés választja meg. Gyülekezetünk presbitériumának létszáma 10 fő presbiter, 3 fő pótpresbiter. A presbitereket az egyházközségi választói névjegyzékébe felvett egyháztagok közül titkos szavazással választunk meg a választói közgyűlés keretében. A presbiterség nem rang, hanem szolgálat.
„Legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.” (1Pét 5,2-3)

Szeretettel hívjuk minden választói névjegyzékben szereplő egyháztagunkat, hogy vegyen részt a választáson 2023. november 5-én vasárnap!

Berze János lelkipásztor és Síró Imre főgondnok

Főgondnok-, presbiter- és pótpresbiter jelöltjeink:

Tovább olvasom

Gyülekezeti Nagytábor – Nagybörzsöny 2023

A tábor igéje: „Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk.” (33. zsoltár 20-21.)

Összesen 141-en töltöttünk el 5 áldott napot gyülekezeti nagytáborunkban Nagybörzsönyben:

Egy rövid videó Nagybörzsönyről:

A “Lelkiség és lelki jólét ” előadások hangfelvételei a következő linkeken érhetőek el:

Tovább olvasom

Presbiterválasztás 2023

2023. december 31. napjával lejár a 6 évre választott világi tisztségviselők mandátuma a Magyarországi Református Egyház egyházközségeiben. Az egyházközségi közgyűlés fogja megválasztani gyülekezetünk főgondnokát, 10 presbiterét és 3 pótpresbiterét.

A választási eljárást olyan időpontban kell lebonyolítanunk, hogy 2024. január 1-től érvényesen megválasztott tisztségviselők kezdhessék meg munkájukat. Az előkészületek már megkezdődtek: ez év elején 431 fővel elfogadta a presbitérium a választói névjegyzéket, amely az egyházközséghez tartozó egyháztagok nyilvántartása. A névjegyzékben szereplő teljes jogú egyháztagokat illeti meg a választás joga és – további feltételekkel – ők választhatók meg az egyházi tisztségekre.

Tovább olvasom