Presbiterválasztás eredménye

Jegyzőkönyv kivonat a Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség 2023. november 05-i presbiterválasztásáról:

A Választási Bizottság megállapítja, hogy a Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség hatályos választói névjegyzékében 431 fő választásra jogosult egyháztag van regisztrálva, ennek megfelelően a választói közgyűlés határozatképes volt, mivel a 9 és 10 órai istentiszteletek során a választói közgyűlésen 82 fő jelen volt és részt vett a szavazásban.

Átvételre került 82 db szavazólap, az átvételt a választásra jogosult egyháztagok aláírásukkal igazolták.
A két hitelesített urnában összesen 82 db szavazólap lett bedobva.
Érvénytelen szavazólap: 0 db.
Érvényes szavazólap: 82 db
A kötött listára leadott IGEN szavazatok száma: 82 db
A kötött listára leadott NEM szavazatok száma: 0 db

A Választási Bizottság megállapítja, hogy a presbiterválasztás érvényes és eredményes volt.

Presbiteri tisztségre lett megválasztva:

 • Barabás Béla Péter
 • Buday Attila
 • Fábián Edit
 • Langmárné Schvanner Tímea
 • Lepsényi Miklós
 • Paál Zoltán
 • Puskás Károly
 • Síró Imre
 • Szabó Dávid
 • Szabó Sándor

Pótpresbiteri tisztségre lett megválasztva:

 • Nagy Attila
 • Péli Gábor
 • Szabó Gyuláné Tóth Ibolya

Főgondnoki tisztségre megválasztva Síró Imre presbiter.
(jegyzőkönyv kivonat vége)

Szeretettel és örömmel gratulálunk a megválasztottaknak, és Isten áldását kérjük szolgálatukra!
Egyúttal köszönjük a Választási Bizottság szolgálatát, illetve a megjelent egyháztagok részvételét a szavazáson!

A megválasztott presbiterek bemutatkozása itt olvasható:
https://www.budaiut.hu/presbitervalasztas-2023/