Presbiterválasztás – 2023. november 5. vasárnap

Egyházunkban egy presbiteri ciklus 6 évre szól. A következő időszak 2024. január 1-jén kezdődik és 2029. december 31-ig tart majd. A jelölési időszak 2023. október 1-jén lezárult, köszönjük a beérkezett ajánlásokat! A választási bizottság előkészítő munkája után kialakult a szavazásra bocsátható jelöltlista. Mivel pont annyi ajánlást kapott testvér vállalta a jelöltséget ahány presbiteri hely van, ezért a szavazás kötött listás lesz, azaz az egész listára egyben lehet majd “igen”-t vagy “nem”-et bejelölni. Az alábbiakban a jelöltek bemutatkozása olvasható.

Mindkét istentisztelet előtt és után leadhatók majd a szavazatok, feltétlenül számítunk a választó jogú testvérek személyes megjelenésére 2023. november 5. vasárnap 8:30-tól.

A Magyarországi Református Egyház törvénye szerint az egyházközség vezető testülete, lelki és anyagi javainak felelőse, a Presbitérium. A Presbitérium tagjait a teljes jogú egyháztagok közül az egyházközségi választói közgyűlés választja meg. Gyülekezetünk presbitériumának létszáma 10 fő presbiter, 3 fő pótpresbiter. A presbitereket az egyházközségi választói névjegyzékébe felvett egyháztagok közül titkos szavazással választunk meg a választói közgyűlés keretében. A presbiterség nem rang, hanem szolgálat.
„Legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.” (1Pét 5,2-3)

Szeretettel hívjuk minden választói névjegyzékben szereplő egyháztagunkat, hogy vegyen részt a választáson 2023. november 5-én vasárnap!

Berze János lelkipásztor és Síró Imre főgondnok

Főgondnok-, presbiter- és pótpresbiter jelöltjeink:

Barabás Béla Péter (presbiter)

Keresztyén családból származom, tizenéves korom óta mindig is aktívan szolgáltam gyülekezeti közösségekben. Az utóbbi években az Igére Hangolva gyülekezeti dicsőítő csoport vezetőjeként ismerhetett meg a gyülekezet. Nagy örömömre szolgál a presbiteri szolgálat, és elhívásként tekintek arra, hogy segítsem a gyülekezet közösségét megerősíteni, és a programjainkon keresztül is eljuttatni Jézus Krisztus evangéliumát a környezetünkben élőkhöz.

Buday Attila (presbiter)

Református család gyermekeként 1964. január 15-én születtem Sárbogárdon. 1978-ban konfirmáltam az abai gyülekezetben. 1987 óta boldog házasságban élek, egy felnőtt fiunk és egy unokánk van. A Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál vezető beosztásban dolgozom. A 2021. júniusi presbiteri időközi választáson a gyülekezet megválasztott presbiternek, mely szolgálatot igyekeztem a legjobb tudásom szerint ellátni a gyülekezet épülésére és Isten dicsőségére.

Fábián Edit (presbiter)

25 éve konfirmáltam a Széchenyi úti templomban és – pár év kihagyással, amikor nem a városban éltem – azóta szolgálok a gyülekezetben elsősorban énekhangommal (kórus, dicsőítő zenekar) és gyerekórák tartásával. Továbbá az elmúlt 12 évben a Budai úti gyülekezetrész, majd önálló gyülekezet presbitereként is igyekeztem szolgálni e közösség javát. Boldog vagyok és hálás Istennek, ha segíteni, szolgálni tudok, mert hiszem, hogy Ő tesz képessé rá.

Langmárné Schvanner Tímea (presbiter)

1971 novemberében születtem, a székesfehérvári gyülekezethez kisiskolás korom óta kötődök. Az önálló egyházközséggé válás óta lehetek tagja a presbitériumnak. A gyülekezet leginkább a gyermekek közötti szolgálatból ismerhet, de találkozhattunk a női kávéházban is. Férjemmel és két egyetemista gyermekünkkel alkotunk egy családot. Bízom benne, hogy ismereteimmel és élettapasztalatommal hasznos tagja lehetek a gyülekezetnek megválasztásom esetén, ahogy eddig is igyekeztem. „Menjetek el azért, és tegyetek tanítványokká minden népeket” (Máté 28:19)

Lepsényi Miklós (presbiter)

A templomunk építése óta ehhez a közösséghez tartozónak érezzük magunkat a családommal együtt. 2017 óta a még közös gyülekezetben pótpresbiter, majd megalakulásunk után mint presbiter szolgáltam a közösséget. Nem tudom hálámat eléggé kifejezni az Úrnak, hogy részese lehetek e gyülekezet építésének! Ha bizalmat kapok újra, ezt szeretném tovább folytatni. „Jó lélekkel gondolkodjatok az Úrról, és keressétek szívetek egyszerűségében” (Bölcsességek könyve 1:1)

Nagy Attila (pótpresbiter)

Szegedről származom. Konfirmálásom után fiatalon a kocsmában töltöttem az időmet. Amikor minden ajtó bezárult előttem, bementem a templomba. Rengeteg ajándékot kaptam az Úrtól, feleségemet Vincze Tímeát és családot. Ez az út kezdete volt. A Kígyó által megmart voltam, de felnéztem Jézusra és meggyógyultam. Jelenleg feleségem iskola missziójában és a gyermekfelügyeletben segítek a gyülekezetben.

Paál Zoltán (presbiter)

Szüleim református hitben neveltek, 14 évesen konfirmáltam a Széchenyi úti templomban. 44 éves vagyok, egy fiúgyermek édesapja, egy csomagolástechnikai céget vezetek Magyarországon és Romániában. A gyülekezetben a presbiterség mellett temetőgondnokként és a házbizottság tagjaként szolgálok.

Péli Gábor (pótpresbiter)

Ebben a városban nőttem fel és a konfirmációi előkészítő órák alatt vezetett Isten megtérésre. Azóta folyamatosan formál és növeli Isten a hitemet a mindennapi kihívásokon és nagyobb megpróbáltatásokon keresztül, hogy éljek többé nem én, hanem éljen bennem a Krisztus. Isten kegyelméből feleségemmel és 3 gyermekemmel és ráadásul még a szüleimmel is együtt járunk és szolgálunk a Budai Úti gyülekezetben. Építészként dolgozom a hétköznapokban.

Puskás Károly (presbiter)

47 éves vagyok, nős, 3 gyermekem van. Diákkoromban csatlakoztam a székesfehérvári református gyülekezet ifjúságához, ami életem meghatározó élményévé vált, ennek köszönhetem máig legértékesebb személyes kapcsolataimat. Ez folytatódott a Csomasz Tóth Kálmán kórusban való szolgálattal, ami most is tart. A presbitérium munkájában két ciklus óta veszek részt.

Síró Imre (főgondnok és presbiter)

Hajdúnánáson születtem, és konfirmáltam. Debrecenben programozó matematikusként végeztem. Székesfehérvárra jöttem a Videotonba dolgozni, majd itt házasodtam meg. A Szentlélek segítségével feleségemmel a második gyermekünk születése után tértünk meg. Igy fogadtunk még 4 gyermeket Istentől ajándékba. Részt vettem az önálló anyaegyházközséggé válás előkészítésében és az elindulásban. Hiszem, hogy nemcsak létszámában, hanem hitében fejlődő, befogadó gyülekezetté tudtunk válni! Isten kegyelméből szeretném imádságos lélekkel, alázattal szolgálni a gyülekezet további fejlődését ebben a feszültséggel teli, egyre inkább közömbössé váló világban.

Szabó Dávid (presbiter)

Hálás vagyok Istennek, amiért ehhez a gyülekezethez tartozhatok családommal. Nagy örömmel tapasztalom, ahogy létszámban és lelkileg is épül a gyülekezetünk, ehhez igyekszem én is hozzájárulni a presbiteri és a kommunikációs munkacsoportban végzett szolgálatommal Isten dicsőségére. 39 éves vagyok, feleségemmel, Mirával 19 éve vagyunk házasok, gyermekeink Sebestyén (17), Janka (13) és Ilona (5). Munkaidőben informatikai vállalkozásaimat építem.

Szabó Gyuláné Tóth Ibolya (pótpresbiter)

Lelkészcsaládban nevelkedtem, 16 évesen hitre jutottam, később a világi élet útját jártam. 38 évesen tudtam kimondani, hogy csak Istennel akarok járni. Öt gyermekünk és nyolc unokánk van. 2011 óta a Budai Úti gyülekezet tagjai vagyunk. Az istentiszteleti lekció-olvasást szervezem, s magam is szívesen olvasok fel igét. „Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata.” (Kolossé 1:13-14) Hiszem, hogy ezt a nagy kegyelmet ingyen kaptam. Hálából szeretném Uramat és a gyülekezetet szolgálni.

Szabó Sándor (presbiter)

Nyugdíjas villamosmérnök vagyok. Isten ajándékaként feleségem Demény Monika, akivel 40 éve élünk házasságban és három felnőtt gyermekünk, hat unokánk van. A gyülekezet aktív tagjai vagyunk kezdettől fogva. 1986-tól végzek presbiteri szolgálatot. A szolgálati területem a gyülekezet gazdasági ügyeinek támogatása. A Budai úti gyülekezet alapításával egy új lendületet kapott a gyülekezeti élet és a misszió. Gyülekezeti szolgálatom legfontosabb igéje: „Annakokáért nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” (Róm. 9,16)

Szavazólap MINTA: