Időközi presbiterválasztás eredménye

A Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség 2021. június 13-án megtartott időközi presbiterválasztás eredménye a 2018-2023-as presbiteri ciklusból hátralévő időre az alábbiakban olvasható.

A választási eredmény 2021. június 28-án emelkedik jogerőre, ha a Választási Bizottsághoz nem érkezik jogorvoslati kérelem!

Presbiteri tisztségre lett megválasztva 3 fő:
Szabó Dávid
Barabás Péter
Langmárné Schwanner Tímea

Pótpresbiteri tisztségre lett megválasztva 3 fő:
dr. Kovács Béla Sándor
Schindele Éva
Buday Attila

A pótpresbiterek behívási sorrendje presbiteri tisztség megüresedése esetén, a kapott szavazatok alapján:
1. dr. Kovács Béla Sándor
2. Schindele Éva
3. Buday Attila

Szeretettel és örömmel gratulálunk a megválasztottaknak, és Isten áldását kérjük szolgálatukra!
Egyúttal köszönjük a választási bizottság szolgálatát, illetve a megjelent egyháztagok részvételét a szavazáson!

A megválasztott presbiterek bemutatkozása itt olvasható:
https://www.budaiut.hu/presbitervalasztas-2021/