Időközi presbiterválasztás – 2021. június 13. vasárnap

A Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközségben az önálló anyaegyházközséggé alakulás következtében, 2021. január 1-jét követően időközi presbiterválasztást kell tartanunk 2021. június 30-ig. Egyházunkban egy presbiteri ciklus 6 évre szól. A jelenlegi időszak 2018. január 1-jén kezdődött és 2023. december 31-ig tart.

A gyülekezetalapítás hatályba lépését követően egyházközségünk vezető testületét a lelkipásztor, 10 presbiter és 3 fő pótpresbiter alkotja. A gondnok személye, mint az elnökség tagja, beleértendő a presbiterek létszámába. Jelenleg 7 presbitere van gyülekezetünknek. Ezért szükséges 3 fő presbitert és 3 fő pótpresbitert választanunk a testületbe. A pótpresbitereknek nincs szavazati joga, tanácskozási joggal vannak jelen az üléseken a nem önálló lelkészekkel együtt (segéd- vagy beosztott lelkész).

A presbiterek az egyházközség nem lelkészi tisztviselői, akik a gyülekezet lelki és anyagi javainak sáfárai, az egyházközség életének felelős irányítói, és akiket az egyházközségi választói névjegyzékébe felvett egyháztagok közül titkos szavazással választunk meg a választói közgyűlés keretében. A nyitás utáni tavaszi rövid jelölési időszak lezárultával 8 testvérünk vállalta a jelöltséget.

Szeretettel hívjuk minden választói névjegyzékben szereplő egyháztagunkat, hogy vegyen részt a választáson!

Berze János lelkipásztor és Síró Imre gondnok

Presbiter jelöltjeink:

Langmárné Schvanner Tímea


Kiskoromtól aktív tagja vagyok a gyülekezetnek. Férjemmel és két felnőtt gyermekemmel Székesfehérváron élünk. Református hitoktató és mérlegképes könyvelő végzettséggel rendelkezem. Jelenleg egy multinacionális cég könyvelőjeként dolgozom. A gyülekezet leginkább a gyermekek közötti szolgálatból ismerhet, az alsós kisiskolások közt forgolódom, 14 éves korom óta végzem ezt a szolgálatot. Fontosnak tartom, hogy gyermekkorban megismerhessék az Úr Jézust mint személyes Megváltójukat, ahogy nekem is volt erre lehetőségem Isten kegyelméből, és hogy megtalálják helyüket a gyülekezetben, legyenek feladataik, érezzék otthon magukat. Bízom benne, hogy ismereteimmel és élettapasztalatommal hasznos tagja lehetek a gyülekezetnek megválasztásom esetén, ahogy eddig is igyekeztem.„Menjetek el azért, és tegyetek tanítványokká minden népeket” (Máté 28:18)

Schindele Éva


48 éves vagyok, Székelykeresztúron születtem, ugyanitt kereszteltek a református gyülekezetben, és ugyanitt konfirmáltam 1985-ben, majd kötöttem házasságot Zsolttal 2000-ben. Isten 3 gyermekkel ajándékozott meg minket: Ádámmal (19), Frigyessel (16), és Zselykével (11). Férjemmel közösen vállalkozást vezetünk, lassan 21 éve, most már 11 alkalmazottal. A Budai úti gyülekezethez Székesfehérvárra való költözésünkkor csatlakoztunk, ami egybeesik Zselyke lányunk születésével és keresztelőjével. Igyekszem továbbra is szolgálni a gyülekezetünk épülését, helyt állni presbiterként, Istenünk és az Úr Jézus Krisztus dicsőségére.

Buday Attila


Református család gyermekeként 1964. január 15-én születtem Sárbogárdon. Apai nagyapám az Abai Református Iskola kántor tanítója volt, édesapám a haláláig presbiter és a gyülekezet világi gondnoka volt. 1978-ban konfirmáltam szintén az abai gyülekezetben. 1987-óta boldog házasságban élek, egy felnőtt fiunk van, aki megörvendeztetett minket egy fiú unokával. Jelenleg a Fejér Megyei Kormányhivatalnál dolgozom, foglalkoztatási területen.

Vincze Ferenc


1949-ben születtem Szamosfalván, ami Kolozsvárhoz tartozik, ott is kereszteltek meg és konfirmáltam 1963-ban. 1988-ban a családommal Magyarországra jöttünk és Székesfehérvárra költöztünk a feleségemmel és 2 gyerekünkkel. 1988 és 2017 között a Széchenyi úti gyülekezet tagja voltam, és 2017-től a Budai úti gyülekezetbe járok. „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.” (1Korinthus 16:14)

Barabás Béla Péter


Keresztény családból származom, tizenéves korom óta mindig is aktívan szolgáltam gyülekezeti közösségekben. Az utóbbi 4 évben a magyar Soulcon keresztény férfiszolgálat vezetőjeként életemnek a napi része, hogy esetenként több száz férfi testi és lelki egészségét szolgáljam. Nagy örömömre szolgál a presbiter jelöltség, és kihívásként tekintek arra, hogy ne csak a gyülekezeti, hanem elsősorban a családi szolgálatomban helyt álljak férjként és három gyermekünk apjaként. Szívemen viselem Székesfehérvár és főként az Öreghegy sorsát, és szeretnék aktívan szolgálni a helyi közösségben.

Szalay Géza


1955-ben születtem Szatmár megyében, Tyukod községben. Ott lettem megkeresztelve és 1968-ban szintén a szülőfalumban konfirmáltam. Vegyészmérnöki és villamosmérnöki végzettséget szereztem. Különböző vezetői pozíciókban tevékenykedtem, ahol nagy segítségemre volt a református hit (etikai tartás, életfelfogás). A Budai úti templom építésének idején költöztünk Székesfehérvárra. Mindkét fiamat ebben a templomban keresztelték. 2020 eleje óta szervezem a Házbizottság munkáját. Hálát adok Istennek, hogy egy kis testvéri csapatban szolgálhatok.

Dr. Kovács Béla Sándor


58 éves vagyok, egyéni ügyvéd – de vegyész és magyar-könyvtár szakos tanári végzettségem is van. Házas vagyok, feleségem a Vörösmarty Könyvtárban dolgozik; négy gyermekem és két unokám van – ez utóbbi adat néhány héten belül változni fog. A Budai úti gyülekezetbe 2002-től járok. 2017-ben én elnökölhettem a város reformációs emlékév eseményeinek koordinálására létrehívott bizottságát, amelyet életem legnagyobb megtiszteltetésének tartok. Dicsőség Istennek!

Szabó Dávid


Hálás vagyok Istennek, amiért ebben a gyülekezetben szolgálhatok. Nagy öröm számomra, hogy közös összefogással sikerült Isten igéjét sokakhoz eljuttatnunk a havonta megjelenő gyülekezeti újságunk és az online közvetítések révén, miközben templomunk kényszerűségből zárva kellett tartson. Igyekszem legjobb tudásom szerint segíteni a gyülekezet épülését Isten dicsőségére a továbbiakban is. 37 éves vagyok, feleségemmel Mirával 17 éve vagyunk házasok, gyermekeink Sebestyén (15), Janka (11) és Ilona (3). Munkaidőben informatikai vállalkozásaimat építem.